خانه / سالیانه اسنوکر آقایان

سالیانه اسنوکر آقایان

image_pdfimage_print
رتبه نام ورزشکار امتیاز کسب شده در اولین مسابقات رنکینگ(جام میرزاکوچک) امتیاز کسب شده در دومین مسابقات رنکینگ امتیاز کسب شده در سومین مسابقات رنکینگ مجموع امتیازات
۱ امیر ابراهیمی ۸۰۰ ۸۰۰   
۲ محمد خسروانی ۶۴۰ ۶۴۰      
۳ علی آقاجانی ۴۸۷ ۴۸۷
۴ آرمان اخترکاویان ۴۸۷ ۴۸۷
۵ عرفان معصوم بابایی ۴۱۰ ۴۱۰
۶ بهنام قاسمی ۴۱۰ ۴۱۰
۷ رضا اژدری ۴۱۰ ۴۱۰
۸ مصطفی حسینی ۴۱۰ ۴۱۰
۹ نیما غلامی ۳۰۷ ۳۰۷
۱۰ ارسلان تحویلداری ۳۰۷ ۳۰۷
۱۱ محمد خشنود ۳۰۷ ۳۰۷
۱۲ علی شیرزاد ۳۰۷ ۳۰۷
۱۳ محمد کریمی ۳۰۷ ۳۰۷
۱۴ ایمان ایمانی ۳۰۷ ۳۰۷
۱۵ اصغر وارسته ۳۰۷ ۳۰۷
۱۶ مهرشاد داداری ۳۰۷ ۳۰۷
۱۷ محمد علیپور ۲۳۰ ۲۳۰
۱۸ محمد پهلوان ۲۳۰ ۲۳۰
۱۹ مهیار قلی پور ۲۳۰ ۲۳۰
۲۰ رامین نصرتی ۲۳۰ ۲۳۰
۲۱ جاوید نیک فر ۲۳۰ ۲۳۰
۲۲ علیرضا نوروززاد ۲۳۰ ۲۳۰
۲۳ حسین شعاع کاظمی ۲۳۰ ۲۳۰
۲۴ دانیال عادلی پور ۲۳۰ ۲۳۰
۲۵ علی مجدر ۲۳۰ ۲۳۰
۲۶ مهرشاد خسروی ۲۳۰   ۲۳۰
۲۷ کارو جوادی ۲۳۰ ۲۳۰
۲۸ محمدرضا ملک زاده ۲۳۰ ۲۳۰
۲۹ حمید اخترکاویان ۲۳۰ ۲۳۰
۳۰ پیروز نیکویی ۲۳۰ ۲۳۰
۳۱ نیما اجاقی ۲۳۰ ۲۳۰
۳۲ کیهان خیراندیش ۲۳۰ ۲۳۰
۳۳ علی فلاح ۱۲۰ ۱۲۰
۳۴ نوران باقری ۱۲۰ ۱۲۰
۳۵ مهیار حبیب پناه ۱۲۰ ۱۲۰
۳۶ رضا جمال امیدی ۱۲۰ ۱۲۰
۳۷ سعید حاجتمند ۱۲۰ ۱۲۰
۳۸ شایان نیک اختر ۱۲۰ ۱۲۰
۳۹ هوتن میرزایی ۱۲۰ ۱۲۰
۴۰ آرمان مومنی ۱۲۰ ۱۲۰
۴۱ فرشید عباسی ۱۲۰ ۱۲۰
۴۲ امیر مردانی ۱۲۰ ۱۲۰
۴۳ کامران احمدی ۱۲۰ ۱۲۰
۴۴ امید پرهیزکار ۱۲۰ ۱۲۰
۴۵ مازیار شعبانی ۱۲۰ ۱۲۰
۴۶ حسین خوش سیرت ۱۲۰ ۱۲۰
۴۷ رضوان سالم ۷۰ ۷۰
۴۸ محمدرضا محبی نیا ۷۰ ۷۰
۴۹ نیما سرخوش ۷۰ ۷۰
۵۰ آریا مرزبان ۷۰ ۷۰
۵۱ فرید یعقوبی ۷۰ ۷۰
۵۲ فردین نیک پور ۷۰ ۷۰
۵۳ سامان بشکول ۷۰ ۷۰
۵۴ آریا مرزبان ۷۰ ۷۰
۵۵ عارف پوررفیع ۷۰ ۷۰
۵۶ سبحان فرضی مهر ۷۰ ۷۰
۵۷ بابک مقدم ۷۰ ۷۰
۵۸ عباس حاتمی نژاد ۷۰ ۷۰
۵۹ سمیع سکوتی ۷۰ ۷۰
۶۰ مرتضی اخوان ۷۰ ۷۰
۶۱ پژمان زاغی ۷۰ ۷۰